هندیکپ اروپایی چیست؟

هندیکپ اروپایی به عنوان یکی از روش‌ های استفاده شده برای تعیین ضرایب شرط‌ بندی در پیش بینی فوتبال و دیگر مسابقات ورزشی کاربرد دارد. در اصل، این نوع از هندیکپ در شرط بندی فوتبال برای تعیین نسبت برد و باخت بین دو تیم استفاده می شود. برای آشنایی با این گزینه جذاب و آموزش های آن، تا انتها با ما همراه باشید.

هندیکپ اروپایی چگونه است؟

در هندیکپ اروپایی، هر تیم با یک عدد ارزش‌ گذاری می‌شود که نشان دهنده قدرت و احتمال برد آن تیم است. معمولاً این ارزش‌ گذاری به صورت اعشاری انجام می‌شود. به طور معمول، اگر ارزش‌ گذاری یک تیم کمتر از ۱ باشد، به آن تیم، تیم محبوب گفته می‌شود. اگر ارزش‌ گذاری تیم برابر با ۱ باشد، از آن تیم به عنوان تیم متعادل نام برده می‌ شود و اگر ارزش‌ گذاری بیشتر از ۱ باشد، به آن تیم، تیم غیرمحبوب یا ضعیف می گویند.

با استفاده از هندیکپ اروپایی، می‌توانید شرط‌ های مختلفی را قرار دهید، از جمله شرط برد یک تیم، شرط مساوی شدن بازی (تساوی) و شرط برد تیم مقابل. ضریب شرط‌ بندی بر اساس ارزش‌ گذاری هر تیم و احتمال برد آن محاسبه می‌شود. با استفاده از این ضرایب، می‌توانید پیش بینی‌ های مربوط به نتیجه یک بازی را انجام داده و شرط‌ های خود را بر اساس آن‌ ها قرار دهید.

در واقع در در هندیکپ اروپایی از اعداد اعشاری استفاده نمی شود و تمام اعداد رند هستند و هیچ گزینه ای برای عودت پول وجود ندارد. در این گزینه سه آپشن برد میزبان، مساوی، برد میهمان وجود دارد که در آن از مقادیر مثبت و منفی استفاده نمی شود. برای درک بهتر این موضوع به آموزشی که در این زمینه در اختیار شما قرار داده ایم دقت کنید.

آموزش هندیکپ اروپایی

برای اینکه به درک بهتری از موضوع هندیکپ اروپایی برسید، تصمیم گرفتیم آموزش آن را با یک مثال در شرط بندی فوتبال پیش بگیریم. فرض کنید نتیجه مسابقه هلند و اتریش، 3 بر 1 به نفع هلند باشد. در هندیکپ اروپایی آپشن های مثبت و منفی برای هر یک از دو تیم هلند و اتریش بصورت زیر است.

هندیکپ اروپایی مثبت برد هلند:

 • برد هلند (+1) : با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند در برابر سوئیس اگر یک گل به گل های هلند اضافه کنیم، هلند برنده است پس ما با توجه به این نتیجه برنده این شرط بندی هستیم.
 • برد هلند(+2) : با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند در برابر سوئیس اگر دو گل به گل های هلند اضافه کنیم، بازهم هلند برنده است پس ما با توجه به این نتیجه برنده این شرط بندی هستیم.

و…
این روند در هندیکپ اروپایی برای همه گزینه های مثبت برد هلند برقرار است و شما هر گزینه مثبت با برد هلند را انتخاب کرده باشید بازهم در این شرط بندی برنده هستید.

هندیکپ اروپایی مثبت مساوی هلند:

 • مساوی هلند (+1): با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند، اگر یک گل به گل های هلند اضافه کنید باز هم هلند با اتریش مساوی نمی شود پس شما در شرط بندی باختید.
 • مساوی هلند (+2): با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند، اگر دو گل به گل های هلند اضافه کنید باز هم هلند با اتریش مساوی نمی شود پس شما در شرط بندی باختید.

و….
شما هر گزینه مثبت مساوی برای هلند در نظر بگیریید با توجه به نتیجه بازی بازنده هندیکپ اروپایی هستید.

هندیکپ اروپایی مثبت باخت هلند:

 • باخت هلند (+1) : اگر یک گل به گل های هلند اضافه کنیم نتیجه بازی 4 بر 1 می شود که باز هم هلند برنده است پس شما در این شرط بندی باختید.
 • باخت هلند (+2) : اگر دو گل به گل های هلند اضافه کنیم نتیجه بازی 5 بر 1 می شود که باز هم هلند برنده است پس شما در این شرط بندی باختید.

و…
باخت هلند را با هر عدد مثبتی اگر انتخاب کرده باشید در هر صورت بازنده شرط بندی هستید چون با جمع هر عددی با گل های هلند در هر صورت هلند برنده می شود و احتمال باخت آن وجود ندارد.

هندیکپ اروپایی مثبت برد اتریش:

 • برد اتریش (+1) : با توجه با باخت اتریش در برابر هلند با نتیجه 3 بر 1، اگر یک گل به گل های اتریش اضافه شود باز هم اتریش بازنده است، پس شما شرط را باختید.
 • برد اتریش (+2) : با توجه با باخت اتریش در برابر هلند با نتیجه 3 بر 1، اگر دو گل به گل های اتریش اضافه شود نتیجه بازی مساوی می شود و پیش بینی شما نادرست بوده است.
 • برد اتریش (+3) : با توجه با باخت اتریش در برابر هلند با نتیجه 3 بر 1، اگر سه گل به گل های اتریش اضافه شود اتریش برنده می شود در نتیجه شما برنده شده اید و با توجه به ضریب جایزه خود را دریافت می کنید.

هندیکپ اروپایی مثبت مساوی اتریش:

 • مساوی اتریش (+1): با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی باخت 3 بر 1 اتریش ، اگر به گل های اتریش یک گل اضافه شود باز هم اتریش بازنده است، پس پیش بینی شما غلط است.
 • مساوی اتریش (+2): با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی باخت 3 بر 1 اتریش ، اگر به گل های اتریش دو گل اضافه شود نتیجه بازی مساوی می شود و شما برنده شرط بندی می شوید.
 • مساوی اتریش (+3): با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی باخت 3 بر 1 اتریش ، اگر به گل های اتریش سه گل اضافه شود اتریش برنده بازی است، پس پیش بینی شما غلط است.

در هندیکپ اروپایی مساوی فقط یک گزینه می تواند صحیح باشد در حالی که در حالت برد و باخت هندیکپ اروپایی امکان دارد چند گزینه درست باشد.

هندیکپ اروپایی مثبت باخت اتریش:

 • باخت اتریش (+1) : با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند ، اگر 1 گل به گل های اتریش اضافه شود، اتریش بازنده بازی است پس انتخاب شما درست است.
 • باخت اتریش (+2) : با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند ، اگر 2 گل به گل های اتریش اضافه شود، نتیجه بازی مساوی می شود در نتیجه انتخاب شما غلط است و شرط را شما از دست داده اید.
 • باخت اتریش (+3) : با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند ، اگر 3 گل به گل های اتریش اضافه شود، اتریش برنده بازی می شود در نتیجه  انتخاب شما غلط  است.

تفاوت هندیکپ اروپایی با آسیایی چیست؟

هندیکپ اروپایی و هندیکپ آسیایی دو روش متفاوت در شرط‌ بندی هستند. در هندیکپ اروپایی، سه حالت برد، تساوی و باخت وجود دارد و پس از شرط بندی، پول شما هیچگاه برگشت داده نمی‌شود. در این روش، شما کل پول خود را در صورت برد یا باخت نهایی دریافت یا از دست می‌دهید.

اما در هندیکپ آسیایی، به جز حالت‌های برد و باخت، گزینه‌ای برای تساوی نیز وجود ندارد. در صورتی که شرط شما به تساوی برسد، شما پول خود را پس می‌گیرید. این روش به شما امکان می‌دهد در صورت تساوی، سرمایه‌گذاری خود را بازیابی کنید.

علاوه بر این، در مورد آسیایی، گاهی اوقات گزینه ای برای جبران خسارت و بازگشت پول وجود دارد. این به شما اجازه می‌دهد در شرایط خاص، بخشی از سرمایه‌گذاری خود را بازیابی کنید. در هندیکپ اروپایی امکان بازگشت پول وجود ندارد و شما تمامی سرمایه‌ گذاری خود را در صورت باخت از دست می دهید.

در مورد اعداد نیز، در هندیکپ اروپایی از اعداد صحیح و صفر و یک استفاده می‌شود، در حالی که در آسیایی از اعداد اعشاری مانند 1.5 استفاده می‌شود. بنابراین، تفاوت اصلی بین هندیکپ اروپایی و آسیایی در حالت‌ های مساوی، بازگشت پول و استفاده از اعداد مختلف است.

هندیکپ اروپایی بهتر است یا آسیایی؟

بستگی به سطح آشنایی و تجربه شما در شرط‌ بندی دارد که کدام نوع هندیکپ برای شما مناسب است. اگر شما مبتدی هستید، هندیکپ اروپایی ممکن است برای شروع مناسب نباشد، زیرا دارای سه حالت برد، تساوی و باخت است و احتمال باخت بیشتری دارید. در این صورت، می‌توانید با روش‌های ساده‌تر مانند شرط برد یا باخت شروع کنید.

اما اگر شما در سطح حرفه‌ای هستید و تجربه کافی در شرط‌ بندی دارید، هندیکپ اروپایی می‌تواند به شما سود بالا بدهد. با استفاده از ضرایب بالای این نوع شرط‌ بندی، می‌توانید به سود قابل توجهی دست یابید. در این صورت، می‌توانید با تحلیل دقیق تیم‌ ها و شرایط بازی، اقدام به شرط‌ بندی کنید.

درباره معرفی سایت شرط‌بندی مناسب برای هندیکپ اروپایی، بهتر است به سایت‌ های شرط‌ بندی معتبر مراجعه کنید و بررسی کنید که آیا آنها هندیکپ اروپایی را پشتیبانی می‌کنند و ضرایب مورد نظر شما را ارائه می‌دهند یا خیر.

5 نکته برای استفاده از هندیکپ اروپایی

در این بخش توجه شما را به 5 نکته اساسی برای شروع شرط بندی در هندیکپ اروپایی جلب میکنیم:

 1. مطالعه و تحلیل: قبل از شروع شرط بندی، تحلیل دقیقی از تیم‌ها، بازیکنان، فرم و عوامل مختلف بازی انجام دهید. اطلاعاتی مانند نتایج اخیر، آمارها، شرایط آب و هوا و آسیب دیدگی بازیکنان می‌توانند در تحلیل شما مفید باشند.

 2. مدیریت سرمایه: محدودیت بودجه و مدیریت سرمایه ضروری است. تعیین سقف سرمایه‌ای که می‌توانید در شرط بندی صرف کنید و رعایت آن بسیار مهم است. همچنین، تقسیم بندی سرمایه و استفاده از سیستم‌ هایی مثل مارتینگل را در نظر داشته باشید.

 3. آشنایی با ضرایب: آموزش خواندن و تفسیر ضرایب برد و باخت در هندیکپ اروپایی از اهمیت بالایی برخوردار است. ضرایب اعشاری استفاده می‌شوند و هر ضریب نشان دهنده میزان سود یا زیان ممکن است.

 4. شرایط خاص: توجه به شرایط خاص هر بازی مانند میزبانی، مسابقات قبلی، نیروی تیم‌ها و فرم بازیکنان در آن شرایط می‌تواند موثر باشد.

 5. استفاده از راهنماها: برخی از سایت های شرط بندی راهنمایی ها و تجزیه و تحلیل‌ هایی را برای کاربران فراهم می‌کنند. استفاده از این منابع می‌تواند به شما در تصمیم‌ گیری بهتر کمک کند.

در نهایت، اگر تجربه‌ خود را درباره‌ هندیکپ اروپایی با ما به اشتراک بگذارید، می‌توانیم به شما راهنمایی و نکات مفیدی را درباره‌ این نوع شرط‌ بندی ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا